Derfor er det smart å kjøpe en ny leilighet

Det er mange gode grunner til å kjøpe en ny leilighet. For eksempel finnes det ingen hull i veggene fra forrige eier, rare romløsninger eller vinduer som må skiftes. Her er sju grunner til.


Ingen oppussing eller overraskelser

Bor du i Minnesund Panorama kan du konsentrere deg om å gjøre det du har mest lyst til å gjøre. Vedlikehold og renhold av fellesarealer, snømåking og hagearbeid er det andre som tar seg av.

Din egen stil

Kjøper du tidlig i byggeprosessen, kan du sette ditt eget preg på boligen ved å gjøre andre innrednings-, material- og fargevalg enn det som er inkludert i prisen. Tilvalgsprosessen begynner normalt etter oppstart av byggearbeidene, og du blir da invitert til et møte der du får en gjennomgang av boligen og hvilke muligheter du har.

Høy teknisk standard

Minnesund Panorama 2 bygges etter nyeste gjeldende forskrifter og standarder. Moderne krav til materialer og byggemetoder gir boligene bedre inneklima og energieffektivitet og gjør dem rustet for fremtidens klima.

Lavere faste kostnader

Gode energiløsninger er bra for både miljøet og lommeboken. Boligene i Minnesund Panorama 2 oppfyller isolasjonskravene i den nyeste tekniske forskriften, og energibehovet er derfor normalt sett mindre.

Fem års garanti

Du har fem års reklamasjonsrett og garanti på boligen. I tillegg gjennomfører utbyggeren en befaring ett år etter overtakelsen for å kontrollere at alt er i orden.

Lave kjøpsomkostninger

Dokumentavgiften til staten blir lavere når du kjøper en ny bolig. Da betaler du nemlig bare 2,5 prosent av den delen av tomteverdien som leiligheten utgjør. Dette vil normalt gi deg som kjøper en vesentlig lavere kostnad.

Livsløpsstandard 

Ikke alle kjenner til begrepet universell utforming, men kort sagt handler det om at boligen utformes slik at du kan bli boende selv om du for eksempel får nedsatt funksjonsevne eller behov for rullestol. De fleste nye boliger bygges med universell utforming. Det gir en viktig trygghet og forutsigbarhet hvis livssituasjonen skulle endre seg. 

Lurer du på noe? Ta kontakt med megler. Kontakt megler